Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

 

Povinnosti zaměstnavatele uvádí zákon o daních z příjmů, §38j.

 

(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém liste (t.j. "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň"), které jsou rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh.

Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference