Přístup z webu

 

Klávesové zkratky

Pro zrychlení můžete používat následující klávesové zkratky:

Vytvoření nové položky: ctrl + a.

Smazání položky: ctrl + d.

 

Setřídění položek ceníku

Setřídění položek Vám umožní mít nejčastěji používané položky na prvních místech.

Najeďte na položku, kterou chcete posunout nahoru nebo dolů.

Pokud chcete posunout položku, stiskněte SHIFT.

Tlačítko SHIFT držte a pomocí šipek a nahoru posunujte položku v seznamu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference