Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

WorkFlow při překladech

 

Nastavení knihy

Pokud chcete při překladech používat WorkFlow, musíte nejdříve nastavit příslušnou knihu zakázek.

Na dané knize zakázky, karta Nastavení, zaškrtněte pole WorkFlow.

Zaškrtnutím tohoto pole získáte následující funkčnost:

  • Na zakázce, karta Prodej, se zobrazí pole WorkFlow
  • Požadavky na objednávky půjdou vytvořit pouze v okamžiku, kdy všechny prodejní výkony mají vyplněno WorkFlow

 

WorkFlow na prodejních výkonech

Při vytváření prodejních výkonů na zakázce, očíslujte prodejní výkony pořadovým číslem WorkFlow.

Překlad jednoho jazyku může vyžadovat více předpisů, např. překlad, korektura ...

Tato "skupina" předpisů tvoří jedno WorkFlow (u všech těchto předpisů tedy bude ve WorkFlow číslo 1).

 

Automatická tvorba pro další jazyk

Pokud se zakázka týká více jazyků, doporučujeme následující postup:

  1. Vytvořit všechny předpisy týkající se jednoho jazyku
  2. U všech předpisů vypnit vlastnosti
  3. Tyto předpisy očíslovat jako WorkFlow číslo 1
  4. Poklepnutím na WorkFlow vytvořit předpisy pro další jazyk automaticky

 

Poklepnutím na číslo WorkFlow, se systém Delfy zeptá na další cílový jazyk.

Po jeho zadání se vytvoří další předpisy dle následující metodiky:

  1. Pro každý předpis v zadaném WorkFlow se najde obdobný předpis pro cílový jazyk
  2. Systém Delfy se pokusí pro nový předpis najít provedení dle vzoru. Pokud systém provedení najde, převezme jeho ceny, v opačném případě použije ceny standardní
  3. Na nový předpis zkopíruje vyplněné vlastnosti ze vzoru (vlastnosti, které jsou implicitně vyplněny, kopírovat nebude)

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference