Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Ocenění výrobků

 

Na kartě výrobků je karta Komponenty, která slouží pro vlastní ocenění výrobků.

 

Po vytvoření řádků na kartě Komponenty je nutno stiknout tlačítko Aktualizovat cenu.

Stiskem tlačítka se přepočítá cena výrobku.

Pokud tlačítko nestiknete, výrobek se přepočítá až při přecenění skladu.

 

 

Ocenění výrobků je možno provést následujícími způsoby:

  • podrobný výpis materiálu a práce
  • technologické ocenění
  • jednotlivé způsoby lze kombinovat

 

Podrobný výpis materiálu a práce

V tomto druhu ocenění je nutno na kartu vypsat všechen materiál a práce které výrobek obsahuje.

 

Materiál

Na kartě komponenty vyberte předpisy materiálu které daný výrobek obsahuje.

Do pole Množství zadejte množství materiálu které daný výrobek obsahuje.

Při přecenění skladu, v případě, že dojde ke změně ceny uvedených materiálů se daný výrobek přecení automaticky.

 

Práce a energie

Vynaloženou práci a energii můžete napsat pomocí jednoho předpisu (např. technologického ocenění) nebo pro jednotlivé práce vytvořit předpisy.

 

Výhoda jednotlivých předpisů spočívá v tom, že při změně ocenění dané práce (broušení, lakování..) se při přecenění skladu automaticky přecení i daný výrobek.

 

Příklad

Máme výrobek A.

Daný výrobek brousíme 10 minut.

Hodnotu práce broušení máme ve firmě oceněnu na 1,45 Kč za jednu minutu (mzdy, energie, odpisy..).

 

Nejdříve vytvoříme předpis pro broušení ve skupině služba (pokud již neexistuje).

Kód Broušení
Název Broušení výrobku
Jednotka min
Kalkulovaná nákladová cena 1,45

 

Na daný výrobek, kartu Komponenty vybereme předpis Broušení a do množství zadáme 10.

 

 

Technologické ocenění

V tomto případě není nutno vypisovat veškerý materiál a práce který daný výrobek obsahuje.

 

Technologické ocenění se zadá jedním předpisem.

 

Pro technologické ocenění je třeba vytvořit následující předpis ve skupině služba.

Kód TOV
Název Technologické ocenění výrobku
Jednotka
Kalkulovaná nákladová cena 1

 

Na kartu komponenty potom vyberete daný předpis TOV.

Do množství zadáte hodnotu výrobku.

Díky tomu, že předpis TOV má jednotku Kč, tak se výrobek ocení výpočtem (množství * 1 Kč)

 

Příklad

Výrobek A jste ocenili na 154 Kč.

Na kartě komponenty vyberte předpis TOV a do množství zadejte 154.

Stikněte tlačítko Aktualizovat cenu.

 

Kombinace způsobů ocenění

Jednotlivé způsoby lze také kombinovat.

Nejobvyklejším případem bývá, že ocenění výrobku tvoří soupis materiálu a spotřeba práce s energií je zadána pomocí jediného předpisu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference