Podíl na zisku

 

Při výplatě podílů na zisku dochází ke dvojímu zdanění:

  • nejprve je na straně společnosti zisk zdaněn 19% daní z příjmů právnických osob
  • následně při výplatě podílníkovi (fyzické osobě) probíhá další zdanění, které záleží na typu příjemce

 

Příjemce podílu je fyzická osoba

Podle zákona o daních z příjmů se může při výplatě podílu fyzickým osobám na zisku jednat o:

  • podíl na zisku společníka jako příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů
  • podíl na zisku zaměstnance jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů
  • podíl na zisku společníka v. o. s. či komplementáře k. s. jako příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů

 

Podíl na zisku společníka

Podíl na zisku společníka je zdaněn jako příjem z kapitálového majetku (společník vlastní podíl) a uplatní se zdanění 15% srážkovou daní.

 

Podíl na zisku zaměstnance

Podíl na zisku pro zaměstnance se zahrne do mzdy za příslušný měsíc. Podíl se tedy zdaní daní z příjmů ze závislé činnosti včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Na straně společnosti se navíc jedná o nedaňový náklad. Tato forma odměňování je tedy velmi nevýhodná. Vhodnější je proto zaměstnance motivovat mimořádnou mzdovou odměnou, jejíž výše je závislá na dosaženém zisku.

 

Osvobození mateřské společnosti

Vyplacený podíl na zisku může být za určitých podmínek od daně osvobozen (dle § 19 odst. 3  o daních z příjmů).

  • Právní forma společnosti je akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo.
  • Daňová rezidence společnosti musí být v EU nebo Švýcarsku a současně nikde jinde.
  • Podíl mateřské společnosti na dceřinné je minimálně 10% a to nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců

 

Osvobození od daně platí jak pro dceřinou společnost vyplácející podíl na zisku, tak i pro příjemce mateřskou společnost (účetní výnos v přiznání vyloučí ze základu daně).

Mateřskou společností samozřejmě nikdy nemůže být fyzická osoba.

 

Splatnost vyplacení podílu

Podíly na zisku jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Rozhodnutí valné hromady může však stanovit splatnost jinou.

 

Zdanění podílu na zisku

Při výplatě podílů na zisku se musí provést srážka daně. Pokud by valná hromada určila delší splatnost než tři měsíce ode dne, kdy bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, musí být provedena srážka do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

 

Daňové přiznání

Vznikne-li v průběhu kalendářního roku společnosti povinnost srazit z podílů na zisku srážkovou daň, je povinna nejpozději počátkem března následujícího roku podat finančnímu úřadu vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference