Zvířata jako dlouhodobý majetek

 

K zařazení zvířat do dlouhodobého majetku dochází:

  • nákupem zvířat
  • převod z vlastního chovu

 

Účtování

 Používané účty:

  • 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny
  • 584 - Změna stavu zvířat
  • 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 

Na účtu 026 eviduje účetní jednotka dospělá zvířata, jež jsou určena k chovu a k jinému hospodářskému využití po dobu delší než jeden rok.

Ekonomickým užitkem zvířat vedených na účtu 026 může být produkce mléka, vlny, využití k tahu, komerční využití či narození mláďat.

To, zda je zvíře dospělé, tedy základní kritérium pro jeho zařazení na účet 026, je dáno zootechnickými zásadami.

 

Text Účet Strana Poznámka
Nákup zvířete 026 MD -
Nákup zvířete 321 D -
Převod z vlastního chovu 026 MD -
Převod z vlastního chovu 588 D -

 

Odpisy

Skot, ovce, kozy, osli a muly, prasata a hejna husí patří do 1.odpisové skupiny, odpisová doba je stanovena na tři roky.

Koně užitkoví, plemenní i chovní jsou zařazeni do 2.skupiny a doba jejich odepisování je pět let.

Ostatní zvířata nejsou v příloze k zákonu o daních z příjmů uvedena, budou tedy zařazena do druhé skupiny a odepisována pět let.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference