Právní a poradenské služby

 

Právní služby osobě povinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) je místo kde má tato osoba (příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

Český právník poskytne právní služby rakouskému podnikateli.

Místo plnění je Rakousko (příjemce služby je rakouský podnikatel).

Český právník vystaví daňový doklad bez DPH (reverse charge).

 

 

Právní služby osobě nepovinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě nepovinné k dani (občan) je místo kde má poskytovatel služby sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravodlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

Český právník poskytne právní služby rakouskému občanu.

Místo plnění je ČR (poskytovatel služby má sídlo v ČR).

Český právník vystaví daňový doklad včetně DPH.

 

Právní služby zahraniční osobě nepovinné k dani

Zahraniční osoba je občan který nemá bydliště na území EU.

Dle § 10h zákona o DPH je místem plnění místo, kde má občan bydliště.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference