Zdravotní pojištění

 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku. Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec ze své mzdy.

 

Mzda

Pracovní poměr

Z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) se odvádí 13,5 %.

  • zaměstnanec hradí zaměstnanec 4,5%
  • zaměstnavatel ze svých prostředků 9%

 

Dohody o pracovní činnosti

Částka započitatelného příjmu

Rok Částka
2018 2.500,-
2017 2.500,-
2016 2.500,-

 

Dohody o provedené práce

Rozhodná hranice pro účast osoby na nemocenském pojištění

Rok Částka
2018 10.000,-
2017 10.000,-

 

OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění ve výši 13.5 % z minimální mzdy.

Rok Částka Minimální mzda
2018 1.620,- 12.000,-
2017 1.485,- 11.000,-
ko osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference