Zdravotní pojištění

 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku. Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec ze své mzdy.

 

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného není omezena žádným maximálním vyměřovacím základem

Text 2022 2021
Maximální vyměřovací základ není není
Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců (min.mzda) 16.200 15.200
Minimální pojistné za zaměstnance (13,5% z minimální mzdy) 2.187 2.052
Částka započitatelného příjmů - dohody o pracovní činnosti 3.500 3.500
Minimální vyměřovací základ OSVČ 19.456 17.721
Minimální záloha OSVČ - hlavní činnost  (13% z min mzdy) 2.627 2.393
Minimální záloha OSVČ - vedlejší činnost není není
Minimální záloha osoby bez zdanitelných příjmů (13% z min mzdy) 2.627 2.393

 

 

ko osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference