Zdravotní pojištění

 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku. Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec ze své mzdy.

 

Mzda

Pracovní poměr

Z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) se odvádí 13,5 %.

  • zaměstnanec hradí zaměstnanec 4,5%
  • zaměstnavatel ze svých prostředků 9%

 

Dohody o pracovní činnosti

Částka započitatelného příjmu

Rok Částka
2018 2.500,-
2017 2.500,-
2016 2.500,-

 

Dohody o provedené práce

Rozhodná hranice pro účast osoby na nemocenském pojištění

Rok Částka
2018 10.000,-
2017 10.000,-

 

OSVČ

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu.

Protože vyměřovací základ je 50% zisku, pro rychlý výpočet můžete počítat, že zdravotní pojištění je z celého zisku 6,75%.

 

OSVČ musí platit minimální výši zálohy na zdravotní pojištění v případě, že podnikání mají jako hlavní činnsot.

Období Minimální záloha
2018 2.024
2017 1.906
2015 1.797
2014 1.752
2013 1.748
2012 1.697
2011 1.670

 

OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění ve výši 13.5 % z minimální mzdy.

Rok Částka Minimální mzda
2018 1.620,- 12.000,-
2017 1.485,- 11.000,-
ko osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference