Dividendy

 

Dividendy jsou např:

  • příjmy z akcií,
  • příjmy z požitkových akcií nebo požitkových listů,
  • příjmy ze zakladatelských podílů nebo jiných práv s účastí na zisku s výjimkou pohledávek,
  • příjmy pocházející z ostatních podílů na společnosti, které jsou podle práva státu, ve kterém je vyplácející společnost rezidentem, daňově srovnatelné s příjmy z akcií.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference