Poskytnuté příspěvky a dary

 

Dary mohou být jak peněžní povahy, tak i věcné (dárkové koše, kytice..)

V těchto případech se jedná o poskytnutý dar který účtujeme na účet 546.N - Dary (nedaňový účet)

Jedná se o daňově neuznatelný náklad.

 

Poskytnuté dary neúčtujeme na žádnou činnost (středisko).

 

Poskytnuté dary členům

Bývá hezkým zvykem, že dobrovolní hasiči věnují svým členům dary k významným výročím.

Jedná se například o:

  • kulaté narozeniny
  • svatby
  • délka členství ve sboru
  • smuteční věnec při úmrtí
  • ....

 

Dar k narozeninám

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
dar- Poskytnutý dar k narozeninám 1.000,- 546.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 1.000,- 211 D -

 

Smuteční věnec

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
dar- Smuteční věnec 1.000,- 546.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 1.000,- 211 D -

 

Příspěvky na stejnokroj

Některé sbory přispívají svým členům na pořízení stejnokroje.
Pořízení stejnokrojů není žádnou akcí, ale jedná se o akci nutnou pro chod hasičů.
 

Příklad účtování:

Středisko: -

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
dar- Poskytnutý příspěvek na stejnokroj 1.000,- 546.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 1.000,- 211 D -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference