Celní hodnota

 

Způsob stanovení celní hodnoty vychází ze šesti metod, které musí být aplikovány postupně.

 

Principem je postup, při němž je nutno postupovat od první metody k metodám následujícím, přičemž vzestupný postup lze uplatnit pouze tehdy, pokud nejsou splněna kritéria pro aplikaci předchozí metody.

 

1. Metoda převodní hodnoty dováženého zboží

Celní hodnotou dováženého zboží zde je cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží.

Jedná se tedy o kupní cenu.

Deklarant je celním orgánům povinen doložit cenu, která za zboží byla nebo má být zaplacena (k okamžiku vzniku celního dluhu), resp. všechny platby, jež jsou podmínkou pro prodej zboží.

Z toho je patrné, že tuto metodu nelze uplatnit u zboží, za které se nemá platit (dary, obchodní vzorky).

 

2. Metoda převodní ceny stejného zboží

Jedná se o cenu u stejného zboží prodávaného pro vývoz  a vyváženého ve stejnou dobu nebo v přibližně stejnou dobu jako zboží, které je aktuálně hodnoceno.

 

3. Metoda převodní hodnoty podobného zboží

Jedná se o cenu u podobného zboží prodávaného pro vývoz  a vyváženého ve stejnou dobu nebo v přibližně stejnou dobu jako zboží, které je aktuálně hodnoceno.

 

4. Metoda jednotkové ceny

Jde o hodnotu založenou na jednotkové ceně, za kterou se dovážené zboží nebo stejné nebo podobné zboží prodává v EU v největším úhrnném množství osobám, které nejsou ve spojení s prodávajícími.

 

5. Metoda vypočítání celní hodnoty

Sčítají se zde tyto položky:

  • náklady na materiál a výrobu nebo jiné zpracování, které byly vynaloženy na produkci dováženého zboží, nebo hodnoty těchto položek,
  • částka pro zisk a všeobecné výdaje ve výši, kterou producenti v zemi vývozu obvykle zahrnují do prodejů zboží téže povahy nebo téhož druhu jako hodnocené zboží určené k vývozu do Společenství,
  • náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží a náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží na místo, kde zboží vstupuje do Společenství nebo hodnoty těchto nákladů.

 

6. Poslední metoda

Hodnota se určí na základě údajů dostupných ve Společenství s použitím vhodných prostředků.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference