Záloha na podíl na zisku

 
Zálohy na výplatu podílů na zisku lze vyplácet jen ve zcela specifických případech.

Tyto zálohy lze vyplácet v případě rozhodnutí o zálohách na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.

 

Vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2 ZOK je podmíněno tím, že obchodní korporace sestaví mezitímní účetní závěrku. Výplata zálohy na zisku je samostatným zákonným důvodem pro sestavení mezitímní účetní závěrky podle § 40 odst. 2 ZOK tak, jak jej předpokládá § 19 odst. 3 zákona o účetnictví.

 

Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet (§ 35 zákona o obchodních korporací):

  • výsledku hospodaření běžného účetního období
  • výsledku hospodaření minulých let (účet 428 - 429)
  • ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení (účty 41..)
  • snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

 

Otázka

Mohu si vyplatit podíl na zisku v okamžiku, kdy dostaneme podíl na zisku od dceřinných společností?

Příjem podílu na zisku od dceřinných společností se účtuje na výnosový účet 665. Tento účet není daňový, takže se vyloučí v daňovém přiznání.

Ale díky tomu, že se daný příjem účtuje do výnosů, tak se současně zvyšuje výsledek běžného účetního období.

Takže pokud splníte podmínky dle § 35 zákona o obchodních korporací, tak Vám nic ve výplatě nebrání.

 

Účtování

Pro srážkovou daň z podílu na zisku doporučujeme vytvořit zvláštní analytiku, 342.03.

  • 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
  • 342.03 - Srážková daň z podílu na zisku
  • 428 - Nerozdělený zisk minulých let
  • 432 - Zálohy na podíly na zisku
  • 665.N - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (nedaňový účet)
  • 378.02 - Pohledávky z podílu na zisku

 
Vyplácející firma

V případě, že je mateřská firma osovobozena, tak se žádná daň nesráží.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Podíl na zisku 1.000.000 432 MD -
+ Sražená daň 15% 150.000 342.03 D Dodatek, kdy byla daň sražena, např. 2023/05
- Závazek vůči společníkovi 850.000 364 D -

 

Příjemce (společník)

Příjemce podílu podíl účtuje na účet 665, který se vyloučí na daňovém přiznání

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Podíl na zisku 850.000 378.02 MD -
- Podíl na zisku 850.000 665 D nedaňový účet

 

Vyplácející firma (účtování v dalším roce)

V dalším roce, po uzavření účetního období, vyplácející firma zůstatek účtu 432 vynuluje při rozdělení účtu 431.

V našem příkladu firma dosáhla hospodářského výsledku například ve výši 1.600.000,- Kč.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Rozdělení HV 1.600.000 431 MD -
- Rozdělení HV 1.000.000 432 D -
- Rozdělení HV 600.00 428 D -

 

Zákon o obchodních korporacích

 

§ 35 - Záloha na podíl na zisku

(1) Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

(2) Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší orgán rozhodl o rozdělení této částky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference