Vývoz zboží do třetích zemí

 

Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území Evropské únie.

 

Podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží upravuje § 66 zákona o DPH.

 

Okamžik uskutečnění vývozu

Vývoz zboží je uskutečněn okamžikem kdy zboží bylo propuštěno do celního režimu:

  • vývoz
  • pasivní zušlechťovací styk
  • vnější tranzit
  • zpětný vývoz zboží
  • nebo zboží bylo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu

 

Osvobození od daně při vývozu zboží

Dle § 66 zákona o DPH je zboží osvobozeno od daně pokud je zboží odesláno nebo přepraveno do třetí země:

  • prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou
  • kupujícím nebo jím zmocněnou osobou

 

Zboží je osvobozeno od daně také v případě kdy je umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

 

Datum zdanitelného plnění

Při dodání zboží do třetí země, se dle § 66, odst. 4 zákona o DPH, za den zdanitelného plnění považuje den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem.

V případě, že potvrzení nemáme, můžeme použít i jiné důkazní prostředky.

 

Při umístění do svobodného pásma, se dle § 66, odst.5 zákona o DPH, za den zdanitelného plnění považuje den potvrzený celním úřadem na rozhodnutí o umístění zboží v celním pásmu nebo svobodného skladu v tuzemsku..

 

Daňový doklad

Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písmeno a):

 

Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje:

  • a) rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropské unie, nebo
  • b) rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference