Autentizační údaje

 

Autentizační údaje Vám přidělí finanční úřad.

 

Dva způsoby žádosti o údaje

O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu.

Pokud máte datovou schránku, tak můžete požádat o autentizační údaje elektronicky.

 

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících dvou způsobů:

  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
  • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

 

Finanční správa upozorňuje poplatníky a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje nelze podat písemně, datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ani datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky a jedná se tedy o nepodporované způsoby podání.

 

 

Autentizační údaje pomocí datové schránky

 

Kliknutím  zde se Vám otevře Daňový portál.

 

Na daňovém portálu zvolte možnost Žádost o autentizační údaje do EET.

 

Po stisknutí se dostanete na následující stránku:

Na stránce stiskněte volbu Záhlaví.

 

Po vyplnění záhlaví stiskněte vpravo volbu Poplatník.

 

Po vyplnění popaltníka stiskněte volbu Zabezpečení.

Zde nezapomeňte vyplnit, zda požadujete vyšší úroveň zabezpečení.

Doporučujeme volbu Ne.

 

Po vyplnění žádosti stiskněte volbu Odeslání písemnosti.

 

 

Odeslání žádosti provedete volbou Podat.

Stránka se Vám přepne na Vaši datovou schránku.

Po přihlášení do schránky žádost podejte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference