Přiznání k DPH

 

Vrácení DPH za pohledávky v insolvenci

Do přiznání se základ daně vůbec neuvádí, uvádí se pouze daň.

Daň se uvede na dvou řádcích:

  • řádek č. 1
  • řádek č. 33

 

Předpis účtující vratku DPH má nastaven řádek č.33.

To proot, aby na první pohled bylo zřejmé, že došlo k vrácení DPh za pohledávkami v insolvenci.

Nezapomeňte, že danou hodnotu (z řádku 33) musíte na přiznání ručně odečíst i k řádku č.1

 

(Dlužník provede opravu výše daně, tj. snížení nároku na odpočet daně na řádku 40, resp. 41 a hodnota pohledávek evidenčně na řádku 34.)

 

Věřitel je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání:

  • kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v daném daňovém přiznání
  • výpis z evidence pro daňové účely podle § 100 odst. 6 zákona o DPH, ve které sumarizuje veškeré opravy výše daně provedených v daném daňovém přiznání

 

Formát výpisu z evidence není nikde definován.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference