Přehledy

 

Jako přehledy nabízíme:

 • tržba
 • přehled prodejů
 • ziskovost

 

Zasílání přehledů emailem

Všechny přehledy je možno tisknout nebo posílat emailem.

Abyste nemuseli zadávat pokaždé emailovou adresu, tak je možné ji předem nastavit v menu Možnosti.

 

Tržba

V přehledu tržeb můžete zjistit jaké jste měli tržby za určité období.

Tento přehled slouží jako podklad pro Vaše účetnictví.

Tento přehled vidí standardní uživatel.

 

Na přehledu tržeb je také uveden rozpis případného DPH.

Při tisku přehledu tržeb na tiskárně je DPH rozepsáno dle způsobu úhrady:

 • hotově
 • kartou
 • bez EET

 

Přehled se dá vyfiltrovat dle:

 • provozovny
 • uživatele
 • od data a hodiny
 • do data a hodiny

 

Přehled prodejů

Tento přehled spočítá množství prodaných položek.

Tento přehled vidí standardní uživatel.

 

Upozornění:

 • V přehledu nejsou zahrnuty stvrzenky
 • V přehledu nejsou uvedeny položky které jste smazali v ceníku
 • V přehledu jsou i doklady, které jste ukončili tlačítkem Bez EET

 

Přehled se dá vyfiltrovat dle:

 • provozovny
 • uživatele
 • od data a hodiny
 • do data a hodiny

 

Ziskovost

Tento přehled slouží pro rychlou orientaci jaký máte hrubý zisk.

Tento přehled vidí pouze administrátor.

 

Upozornění:

 • V přehledu nejsou zahrnuty stvrzenky
 • V přehledu nejsou uvedeny položky které jste smazali v ceníku
 • V přehledu jsou i doklady, které jste ukončili tlačítkem Bez EET

 

Zisk se počítá jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Pokud jste plátce DPH, tak se jedná o ceny včetně DPH.

Nákupní cena se zadává v ceníku na jednotlivých položkách.

Pokud není zadaná nákupní cena, vezme se nákupní cena ve výši nula.

 

Přehled se dá vyfiltrovat dle:

 • provozovny
 • uživatele
 • od data a hodiny
 • do data a hodiny

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference