Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Smluvní penále

 

Co se týká daňové uznatelnosti pokut, jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. zi) a § 25 odst. 1 písm. f) ZDP pouze smluvní pokuty, příp. jiné sankce ze závazkových vztahů, a to za podmínky, že byly zaplaceny.

 

Kolik času strávíte tím, že dohledáváte zda smluvní penále bylo zaplaceno nebo ne?

Vedete si soupis v excelu?

 

Nabízíme řešení:

Všechny smluvní penále účtovat na nedaňový účet.

Tyto penále tam nechat i když jsou zaplaceny (již žádné přeúčtovávání v daném roce).

Na daňovém přiznání vykázat všechna penále jako nedaňové náklady (i ty které již byly v daném roce zaplaceny).

Všechny platby vykázat na daňovém přiznání jako snížení základu daně (nezávisle na tom, zda se platba týká penále minulých let nebo aktuálního roku).

Tímto postupem ušetříte spoustu času a zabráníte případným chybám.

 

Systém Delfy nabízí pro tento způsob podporu.
 

Vytvoření účtů

Pro správné fungování podpory je nutno vytvořit dva účty:

Důležité:

  • Na účtu pro závazek (např.321.N) musíte zaškrtnout pole Platbou se sníží základ daně z příjmů (náklad).
  • Na účtu pro penále (např. 544.N) musíte zadat protiúčet pro závazek (např. 321.N)

Nejdříve vytvořte účet pro závazek (321.N), protože tento účet budete zadávat jako protiúčet na účtu nákladů.

 

Položka Účet pro náklady Účet pro závazek
Kód 544.N 321.N
Název Smluvní pokuty a úroky z prodlení Závazek ze smluvních pokut
Typ Nákladový Pasivní
Specifikace Bez specifikace Saldokonto
Zůstatek na MD D
Povolené strany Účtovat pouze na stranu MD Účtovat na obě strany
Kategorie Bez kategorie Závazky - pro bankovní příkazy, cash flow
Funkce Bez funkce Bez funkce
Daňově uznatelný náklad (výnos) Ne Ne
ProtiÚčet 321.N -
Platbou se sníží základ daně z příjmů (náklad) - Ano

 

Tím, že na nákladový účet 544.N zadáte protiúčet 321.N, tak Vám systém delfy nedovolí na účet 544.N zaúčtovat aniž byste jako protiúčet použili 321.N.

Tato funkce vede k odstranění případných chyb při účtování.

 

Účtování penále

Doklad poté účtujte standardním způsobem.

 

Příklad, dostali jsme fakturu na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.

Protože knihu máte nastavenou na jiný závazkový účet, oba řádky musíte vytvořit ručně.

Předpis Text Částka Účet Strana
penále smluvní Smluvní penále 100 544.N MD
  Závazek 100 321.N D

 

Jak zaúčtujeme fakturu, která nezní pouze na penále, ale penále je pouze jednou položkou?

Penále musí mít svůj protiúčet.

Proto při účtování musíte vytvořit 2 závazkové účty.

Vytvořte ručně 3 řádky, poslední řádek již můžete nechat dokončit Delfy standardním způsobem.

Předpis Text Částka Účet Strana
Telefon Telefonní služby 1.000 518 MD
 penále smluvní Penále 100 544.N MD
  Závazek za penále 100 321.N D
  Závazek 1.000 321 D

 

Úhrada závazku

Úhrada závazku se dělá naprosto standardním způsobem.

 

Zjištění platby penále

Zda bylo penále zaplaceno, zjistíte v menu Sestavy, Účetní výkazy.

Zobrazí se formulář Účetní výkazy.

Po zadání příslušného roku, stiskněte tlačítko Spočítat.

Na formuláři se vyplní pole Snížení základu daně.

Rozpis této částky naleznete na kartě Snížení základu daně.

 

Zde jsou uvedeny všechny účetní zápisy které:

  • jsou v daném roce
  • jsou na straně MD (t.j. úhrada závazků)
  • týkají se saldokontních účtů, které mají zaškrtnuto pole Platbou se sníží základ daně z příjmů (náklad).

 

Jedná se tedy o platby v daném roce, nezávisle na tom, kdy bylo smluvní penále předepsáno (zda v aktuálním roce nebo letech minulých).

Díky tomu, že smluvní penále se stává daňovým nákladem až jeho zaplacením, tak tuto částku můžete použít na daňovém přiznání jako snížení daňového základu.

Daný rozpis navíc slouží jako průkazná evidence pro přílohu k daňovému přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference