Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření automatických upomínek

 

Upomínky vytvoříte v menu Sestavy, příkaz Saldo, karta Upomínky pohledávek.

 

Metoda vytváření upomínek

Na formuláři v poli Metoda vytváření upomínek zašrtněte volbu Automaticky dle nastavení.

 

Nastavení filtru

Nyní nastavete filtr tak, aby se vyfiltrovali pouze osoby kterým chcete vytvářet upomínky.

 

Požadované datum platby

Požadované datum platby je datum, do kterého chcete aby dlužník uhradil svoji pohledávku.

Při vytvoření upomínek se toto pole vyplní automaticky.

Je nutné si uvědomit, že filtr nehledá dle původní splatnosti pohledávek, ale dle požadovaného data platby.

 

 

Vytvoření upomínek

Po vyfiltrování požadovaných pohledávek, stiskněte tlačítko Vytvořit upomínku.

Systém Delfy vytvoří události dle následující metodiky.

 

Metoda vytváření upomínek

Metodika vytvoření upomínek:

 

Počet upomínek

Pro jednu osobu (zákazníka) se vytvoří vždy jedna upomínka pro všechny pohledávky

 

Číslo upomínky

Jako číslo upomínky se vezme to nejvyšší mezi neuhrazenými pohledávkami které evidujeme u daného zákazníka.

 

Příklad:

U zákazníka evidujeme dvě upomínky:

  • První pohledávka nebyla upomínána
  • Druhá pohledávka byla upomínána jednou

V tomto případě se vytvoří pro daného zákazníka upomínka č.2.

Upomínka bude obsahovat obě pohledávky.

 

Kdy se upomínka nevytvoří

Upomínka se nevytvoří tehdy, pokud máme u zákazníka neuhrazenou pohledávku s nejvyšším číslem pro které máme nastaven proces.

Příklad:

Máme nastaven proces, kdy vytvářím 3 upomínky.

Pokud má daný zákazník již u některé pohledávky 3 upomínky, tak se žádná nová upomínka pro daného zákazníka nevy\tvoří.

 

Upomínka se nevytvoří také tehdy, pokud je u daného zákazníka nějaká upomínka otevřena.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference