Ztížené pracovní prostředí

 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (zákoník práce, § 117)

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek.

Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference