Všeobecné obchodní podmínky

 

Vážení klienti,

naším společným zájmem je mít Vaše účetnictví v naprostém pořádku. Abychom toho společně dosáhli, potřebujeme mít na naši práci dostatek času.

Jedním z předpokladů je včasné předávání dokladů. Musíte si uvědomit, že každý náš pracovník zpracovává více firem a termíny přiznání jsou pro všechny stejné.  Z toho důvodu nelze akceptovat obvyklý názor klientů, že těch pár dokladů zaúčtujeme za chvilku.  Časová tíseň způsobuje stres a lidé ve stresu dělají chyby. To nechcete ani Vy ani my.

Z těchto důvodů jsme nuceni stanovit termíny pro předávání dokladů.

 

Při pozdějším dodání dokladů, nejsme stavu garantovat dodržení termínu pro přiznání.

Pokud budete chtít podat přiznání v termínu, a domluvíme se, že to zvládneme, budeme účtovat expresní příplatek. Nebo můžete doklady nechat do dalšího období (je, li to možné).

 

Účetní doklady pro přiznání DPH

Termín pro dodání dokladů je 15.den daného měsíce.

Na zpracování přiznání k DPH si vyhrazujeme 10 kalendářních dnů.

Případný expresní příplatek je ve výši 10% Vašeho měsíčního paušálu za každý den prodlení.

 

Mzdové podklady

Termín pro dodání mzdových podkladů je 10 dnů před výplatním dnem.

Na zpracování mezd potřebujeme 10 kalendářních dnů.

Případný expresní příplatek je ve výši 100,- Kč za zaměstnance.

 

Účetní doklady pro přiznání k dani z příjmů

Termín pro dodání posledních dokladů je 31.května daného roku.

Pro zpracování přiznání k dani z příjmů si vyhrazujeme 30 kalendářních dní.

Případný expresní příplatek je ve výši 100% Vašeho měsíčního paušálu.

 

Účetní doklady pro ostatní přiznání

Pro zpracování všech ostatních přiznání a výkazů si vyhrazujeme 10 kalendářních dní.

Případný expresní příplatek je ve výši 25% Vašeho měsíčního paušálu.

 

Dodatečné přiznání a výkazy

Pokud budete chtít podat dodatečné přiznání nebo opravit mzdy a chyba vznikla na Vaší straně, budeme účtovat příplatek ve výši 1.000,- Kč.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference