Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Osoba

 

Po pojmem osoby v systému Delfy uvažujeme jako o fyzických osobách, tak i o osobách právnických (firma).

 

V osobách neevidujeme odděleně dodavatelé a odběratelé. Každá evidovaná osoba může být současně odběratelem i dodavatelem.

 

Seznam osob

Na dokladu je poli Osoba uveden seznam všech existujících osob.

V případě, že uveden není, běžte na Základní nastavení.

Na kartě Osoby zaškrtněte pole Plnit seznam osob všemi záznamy.

 

Nalezení osob

Osobu na dokladu můžete doplnit také tím, že do pole IČO, zadáte IČO dané osoby.

V případě, že máte osob hodně, je to někdy rychlejší způsob.

 

Osobu můžete také nalézt poklepnutím na prázdné pole Osoba.

Zobrazí se formulář pro hledání osob.

 

Vytvoření nové osoby

V případě, že danou osobu nenajdete, můžete ji z dokladu vytvořit.

Poklepněte na prázdné pole Osoba.

Zobrazí se frmulář pro hledání osoby.

Zde stiskněte tlačítko Vytvořit  osobu.

 

Zobrazení detailu osoby

V případě, že v poli Osoba je již osoba zadaná, poklepnutím na toto pole zobrazíte její detail.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference