Náhradní volno za práci ve svátek

 

Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno.

Jedná se o placené náhradní volno ve výši průměrného výdělku.

 

Náhradní volno za práci ve svátek

Zákonnou úpravu nelezneme v § 115 zákoníku práce:

 

(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference