Ubytování

 

Místo plnění při poskytnutí ubytovací služby se stanoví podle ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o DPH, které upravuje problematiku místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, neboť za služby vztahující se k nemovité věci se mimo jiné považují též služby ubytovací.

Místem plnění při poskytnutí ubytovací služby je tedy místo, kde se nemovitá věc (hotel, penzion) nachází.

Hotely a penziony mohou v rámci své činnosti též pronajímat prostory pro pořádání různých seminářů, oslav apod. I v takových případech se místo plnění stanoví ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o DPH, tj., nachází se tam, kde se nachází příslušný hotel či penzion.

 

Za ubytovací službu se dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 50 považuje zejména: 

  • Ubytovací služby v hotelech, motelech, penzionech, … s každodenním úklidem a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny
  • Ubytovací služby v mládežnických hostelech, horských chatách a rekreačních chatách s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez nich
  • Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště
  • Ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách (byty a domy pro dovolenou, bungalovy) pro osoby mimo jejich bydliště, které jsou poskytovány obvykle na dny nebo týdny
  • Poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, které jsou poskytovány obvykle na dny nebo týdny
  • Poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo táborových zařízeních pro umístění stanů a spacích pytlů.

 

Sazba daně u ubytování včetně služeb

Od 1. července 2020 se mění sazba DPH např. u ubytovacích služeb.

Ubytovací  služby  v hotelích  a  podobných  zařízeních  jsou  uvedeny  v kódu  55  Klasifikace produkce  CZ-CPA,  který  je  zahrnut  do  služeb  v příloze č. 2  k zákonu,  u  nichž  se  uplatňuje druhá snížená   sazba   daně.

Tyto   služby   zahrnují   zpravidla   vedle   samotného   ubytování,   také každodenní  úklid,  snídaně, parkování,  recepční  služby,  ev.  další  služby  v případě,  že  jsou poskytovány  jedním  subjektem  a  jsou  zahrnuty  v ceně ubytování  a  může  je  bez  rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil.

Stejná sazba daně se uplatní u celé ceny za  ubytování, tj. včetně snídaně a dalších služeb poskytovaných spolu s ubytováním každému  hostovi pokud nejsou rozlišovány a účtovány samostatně.

 

Zprostředkování ubytování

Služba zprostředkování ubytování není nikde v zákonu o DPH uvedena, takže plátce uplatní základní sazbu daně 21 %.

O zprostředkování se jedná v případě, že nefakturujem vlastní ubytování, ale pouze zprostředkování. Klient si tedy vlastní ubytování hradí sám na místě.

V případě, že klientovi ubytování zaplatíme a vyfakturujeme (samozřejmě s přirážkou), tak mu poskytujeme ubytovací služby, nikoliv služby zprostředkovací.

 

Ubytování přes Airbnb

Podle vyjádření Finanční správy nejde v případě Airbnb a podobných elektronických portálů o pronájem, ale o poskytování ubytovacích služeb.

Pokud se jedná o opakující činnost, tak se jedná o podnikání.

Tyto příjmy spadají u fyzických osob do §7 ZDP jako příjem ze samostatné činnosti, nejedná se tedy o příjmy z pronájmu podle § 9.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference