Zvířata jako zásoby

 

Zvířata určená pro prodej se účtují do zásob.

Zvířata v kategorii zásob jsou např:

  • mladá zvířata
  • jatečných zvířata
  • hejna
  • stáda

 

Příchovky a přírustky

Příchovky zvířat (přírůstky vlastního chovu) se oceňují vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami (v případě, že vlastní náklady nelze zjistit) a účtují se na MD účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny a D účtu 584.

Příchovek je právě narozené mládě. V současné účetní metodice není evidována v živočišné výrobě nedokončená výroba s výjimkou násadových vajec v líhni.

Zvířata ve výkrmu a mladá zvířata rostou, přibírají na váze. Tato skutečnost se v účetnictví zachycuje jako růst hodnoty zvířete prostřednictvím zjišťování tak zvaných přírůstků.

 

Ocenění příchovku

V praxi je východiskem pro ocenění příchovku tržní cena odstaveného mláděte.

Při narození se příchovek ocení polovinou ceny odstaveného mláděte, druhá polovina se ocení po odstavení mláděte (tento způsob se používá zejména u zvířat s vysokou hodnotou, například u telat apod.)

 

 

 

Účtování

O zásobách zvířat je možné účtovat způsobem A nebo B (viz účet 501-Spotřeba materiálu).

Všechny účetní jednotky si mohou vybrat z obou způsobů, zvolený způsob musí být dodržen po celé účetní období.

Nezaviněné do výše normy se účtují zápisem MD 584 a D 124, úhyny nad normu se účtují na MD účtu 549 a D účtu 124.

 

  • 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
  • 584 - Změna stavu zvířat
  • 549 - Manka  aškody z provozní činnosti

 

Text Účet Strana Poznámka
Přírustek z vlastního chovu 124 MD -
Přírustek z vlastního chovu 584 MD -
Úhyn do normy 124 D -
Úhyn do normy 584 MD -
Úhyn nad normu 124 D -
Úhyn nad normu 549.N MD nedaňový účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference