Opravná položka k pohledávce v soudním řízení

 

Postup tvorby opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti u kterých bylo zahájeno soudní řízení.

Opravné položky lze vytvářet k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního předpisu (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 71/1967 Sb. O správním řízení), jehož se poplatník řádně účastní a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, a za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než :

  • 12 měsíců, až do výše 33%
  • 18 měsíců, až do výše 50%
  • 24 měsíců, až do výše 66%
  • 30 měsíců, až do výše 80%
  • 36 měsíců, až do výše 100%

 

Příklad:
Máme za dlužníkem, pohledávku ve výši 100.000,-, a v roce 2012 jsme zahájili soudní řízení.

Tvorba opravné položky v roce 2012

Účtujeme na základě žaloby přijaté soudem. Pohledávka k 31.12 je stará 14 měsíců

Text Částka Účet Strana Poznámka
Tvorba opravné položky ve výši 33%

33.000

391 D  
Tvorba opravné položky ve výši 33% 33.000 558 MD daňově účinný účet

Tvorba opravné položky v roce 2013

Pohledávka je k 31.12. stará 26 měsíců

Text Částka Účet Strana Poznámka
Tvorba opravné položky - zvýšení na 66%

33.000

391 D  
Tvorba opravné položky - zvýšení na 66% 33.000 558 MD daňově účinný účet

Tvorba opravné položky v roce 2014

Pohledávka je k 31.12. stará 38 měsíců

Text Částka Účet Strana Poznámka
Tvorba opravné položky - zvýšení na 100%

34.000

391 D  
Tvorba opravné položky - zvýšení na 100% 34.000 558 MD daňově účinný účet


Rušení opravné polložky z důvodu promlčení

Rušení opravné položky provádíme v roce, kdy je pohledávka promlčena. Rušení se provádí interním dokladem vždy pro jedinou pohledávku s následujícími řádky.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rušení opravné položky 100.000 391 MD  
Rušení opravné položky 100.000 558 D Daňově účinný účet
Odpis pohledávky  100.000 311 D  
Odpis pohledávky ve výši zákonné rezervy 100.000 546 MD Daňově účinný účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference