Prodej zboží do EU neplátci

 

Tato kapitola řeší případ, kdy odběratel zboží není plátce DPH v jiném členském státě EU.

Přeprava zboží musí začínat v tuzemsku a končit ve státě odběratele.

Rozlišujeme, zda je dodavatel zboží plátcem DPH či nikoliv.

 

Prodej zboží plátcem DPH

Jedná se o situaci, kde je dodavatel zboží plátce DPH.

Při transakci je důležité, zda:

  • odběratel je osobou povinnou k dani
  • odběratel není osobou povinnou k dani

 

1. Odběratel není osobou povinnou k dani

Jedná se o soukromé osoby. Někdy se jim říká konečný spotřebitel. Nesmí to být tedy podnikající osoba jako je např. firma nebo OSVČ.

V tomto případě se nejedná o dodání zboží, ale o prodej zboží na dálku (dříve zasílání zboží).

Prodej zboží na dálku se chová úplně jinak, proto se mu se podrobně věnujeme v jiné kapitole.

 

2. Odběratel je osobou povinnou k dani

Typicky se jedná o firmy a OSVČ, kteří nejsou plátci DPH.

Na faktuře uplatníme tuzemskou sazbu DPH a DPH odvádíme v ČR.

Proč? Protože podle zákona o DPH, je místo plnění v tuzemsku.

Pokud je odběratel plátce DPH, tak můžete využít osvobození podle § 64 zákona o DPH, ale pokud odběratel plátcem DPH není, tak zákon žádné osvobození nenabízí.

Pro dodavatele se tedy jedná o klasickou tuzemskou transakci.

 

Místem plnění je ČR - zákon o DPH, §7, odst.2:

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná

 

Prodej zboží neplátcem DPH

Pokud nejste plátce DPH, tak fakturujete bez DPH.

Jen musíte hlídat limit, kdy se stanete plátcem DPH.

 

 

Legislativa

Zákon o DPH § 7 - Místo plnění při dodání zboží

(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference