Stálá provozovna

 

Stálá provozovna zřízená na území cizího státu je součástí tuzemského zřizovatele.

Stálá provozovna českého subjektu je ve státě, na jehož území byla zřízena, považována za daňového nerezidenta a do právních vztahů může vstupovat pouze prostřednictvím českého zřizovatele.

Stálá provozovna je pouze daňový pojem, který byl zaveden výhradně pro účely zdanění zisků na území jiného státu.

 

Oznámení vzniku zahraniční stálé provozovny správci daně

Daňový subjekt je povinen vznik stálé provozovny v zahraničí oznámit tuzemskému místně příslušnému správci daně.

Oznámení se posílá formulářem Příloha k přihláčce k registraci Organizační složky obchodního závodu

 

Zákon o daních z příjmů - § 38t:

(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).

 

Vyplnění formuláře

Plátcova pokladna

Plátcovou pokladnou je taková organizační složka, organizační jednotka plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v níž dochází k vybírání nebo srážení této daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy všechny potřebné doklady

 

Zdanění

Stálá provozovna podléhá zdanění ve státě, na jehož území byla zřízena (viz článek 7 smluv o zamezení dvojího zdanění).

Tuzemská firma podléhá v ČR zdanění ze svých celosvětových příjmů.

Do daňového přiznání firma zahrne příjmy z činnosti dosažené na území ČR i příjmy ze zahraniční stálé provozovny.

Pokud je se státem, na jehož území je stálá provozovna zřízena, uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, bude dvojímu zdanění zabráněno metodou, kterou smlouva stanoví.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference