Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Import vydaných faktur

 

V případě, že používáte např. eshop a chcete do Delf importovat faktury, tak nás kontaktujte.

Pro první orientaci si můžete pročíst požadovanou strukturu souboru.

Struktura je samozřejmě závislá na Vašech možnostech exportu, takže se dá víceméně doplňovat.

 

Struktura souboru

Soubor požadujeme ve formátu csv.

Jednotlivé názvy polí jsou libovolné. Pořadí polí je také libovolné.

Soubor je samozřejmě jeden, pro lepší přehlednost jsme rozdělili strukturu na:

  • strukturu pro hlavičku dokladu
  • strukturu pro řádek dokladu

 

Struktura hlavičky dokladu:

Data Povinná položka Poznámka
IDDoklad Ano viz Podrobné upřesnění polí
Datum vystavení dokladu Ano -
Datum zdanitelného plnění Ano v případě, že jste plátce DPH
Datum splatnosti Ano -
Variabilní symbol Ano -
Evidenční číslo daňového dokladu Ano v případě, že jste plátce DPH
Bankovní účet Ne -
Kód banky Ne -
Konstatntní symbol Ne -
Forma úhrady Ne příkazem, hotově....
Název odběratele Ano položka není povinná, pokud prodáváte fyzické osobě
Jméno fyzické osoby odběratele Ne položka je povinná, pokud prodáváte fyzické osobě
Příjmení fyzické osoby odběratele Ne položka je povinná, pokud prodáváte fyzické osobě
IČO odběratele Ano za předpokladu prodeje odběrateli, které má IČO
DIČ odběratele Ano za předpokladu prodeje odběrateli, které má DIČ
Ulice odběratele Ne -
Číslo domu odběratele Ne -
Město odběratele Ne -
Stát odběratele Ne -
PSČ odběratele Ne -
Telefon odběratele Ne -
Email odběratele Ne -
Typ DPH Ne viz Podrobné upřesnění polí

 

Struktura řádku dokladu:

Data Povinná položka Poznámka
Kód položky Ne sice není povinné, ale pokud je možno, tak vyžadujeme
Text Ano -
Množství Ne sice není povinné, ale pokud je možno, tak vyžadujeme
Jednotka Ne sice není povinné, ale pokud je možno, tak vyžadujeme
Částka celkem bez DPH Ano -
Sazba DPH Ano v případě, že jste plátce DPH
Částka DPH Ano v případě, že jste plátce DPH
Částka celkem včetně DPH Ano v případě, že jste plátce DPH
Měna Ano -
Typ položky Ne viz Podrobné upřesnění polí

 

Podrobné upřesnění polí

IDDoklad

Jedná se o jedinečný index. To znamená, že toto číslo se nikdy nebude opakovat.

Pokud používáte např. variabilní symbol s rokem a generujeet jedinečný variabilní symbol, mlžete jako IDDoklad použít tento variabilní symbol.

 

Typ DPH:

Typ DPH slouží pro správné zaúčtování DPH a následné vykázání v přiznáních.

Rozlišujeme

  • Tuzemsko
  • EU
  • TZ (třetí země)

 

Typ položky:

V případě, že prodáváte jak zboží, tak i službu, potřebujeme, pro správné zaúčtování faktury, jednoznačné rozlišení dané položky.

Rozlišujeme:

  • Zboží
  • Služby

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference