Ztížená pracovní schopnost

 

 

Osoby se zdravotním postižením si mohou uplatnit následující slevy na dani:

  • invalidita I. a II. stupně 210,- Kč měsíčně (2.520,- Kč ročně)
  • invalidita III. stupně 420,- Kč měsíčně (5.040,- Kč ročně)
  • držitel průkazu ZTP/P 1.345,- Kč měsíčně (16.140,- Kč ročně).

 

Zdravotní pojištění

V případě, že zaměstnanec má přiznán invalidní důchod, pak se jeho zaměstnání pohlíží jako na vedlejší činnost ("hlavní činností" je pobírání invalidního důchodu).

 

Z tohoto důvodu je zdravotní pojištění odváděno ze skutečné hrubé mzdy, nikoliv z minimální mzdy, jako u ostatních zaměstnanců.

 

Sleva zaměstnavatele na dani z příjmů

Zaměstnavatelé mají za dále uvedených podmínek nárok na speciální slevy na dani (viz. § 35 záona o daních z příjmů):

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference