Příjmy ze závislé činnosti

 

Příjmy ze závislé činnosti se uplatňují na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Od roku 2014 lze na přiznání uplatnit také srážkovou daň z dohod o provedení práce.

Příjmy z dohod o provedení práce se uplatňují na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.

 

Tato potvrzení Vám vystaví Váš zaměstnavatel.

 

V případě, že máte v průběhu roku více zaměstnání, na přiznání se tato potvrzení sčítají.

 

Řádek přiznání č.31 - Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.1 - Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.

V případě příjmů z dohod o provedení práce zde opíšeme hodnotu z řádku č. 1 - Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.

 

Řádek přiznání č.32 - Úhrn povinného pojistného

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.6 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

 

Řádek přiznání č.76 - Úhrn vyplacených daňových bonusů

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.13 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

 

Řádek přiznání č.84 - Úhrn sražených záloh ze závislé činnosti

Zde jsou pouze daně ze závislé činnosti, daň z dohod o provedení práce se zde neuvádí.

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.12 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

 

Řádek přiznání č.87a - Sražená daň podle § 36 odst.7

Zde jsou pouze daně z dohod o provedení práce, daně ze závislé činnosti se zde neuvádí.

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.3 Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference