Příjmy ze závislé činnosti

 

Příjmy ze závislé činnosti se uplatňují na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Od roku 2014 lze na přiznání uplatnit také srážkovou daň z dohod o provedení práce.

Příjmy z dohod o provedení práce se uplatňují na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.

 

Tato potvrzení Vám vystaví Váš zaměstnavatel.

 

V případě, že máte v průběhu roku více zaměstnání, na přiznání se tato potvrzení sčítají.

 

Řádek 31 - Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.1 - Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.

V případě příjmů z dohod o provedení práce zde opíšeme hodnotu z řádku č. 1 - Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.

 

Řádek 84 - Úhrn sražených záloh ze závislé činnosti

Zde jsou pouze daně ze závislé činnosti, daň z dohod o provedení práce se zde neuvádí.

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.8 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

 

Řádek 87 - Sražená daň podle § 36 odst.6

Zde jsou pouze daně z dohod o provedení práce, daně ze závislé činnosti se zde neuvádí.

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.3 Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce.

 

Řádek 89 - Úhrn vyplacených daňových bonusů (včetně případného doplatku)

Do tohoto řádku napište částku z řádku č.9 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

 

TaxEdit

Pokud používáte TaxEdit, postavte se na řádek č.31 - Úhrn příjmu od všech zaměstnavatelů

Myší se postavte na Text daného řádku (nikoliv částku).

Ukazatel myši se změní na ruku.

Kliknutím na myš se dostanete do rozpisové tabulky.

Do prvního řádku napište firmu od které máte příjmy.

Do druhého řádku napište:

  • Příjmy - napište obdržené příjmy
  • Sražené zálohy - zde napište sraženou zálohovou daň (nikoliv srážkovou)
  • Vyplacený bonus - zde napište vyplacené bonusy
  • Sražená daň dle §36/6 - zde napište srážkovou daň (dohody o provedení práce..)

 

TaxEdit poté všechny sražené daně a vyplacené bonusy uvede do příslučných řádků automaticky.

 

§ 36 zákona o daních z příjmů

(6) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 nebo veškeré příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. h) bodě 1, které byly samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36, nesnížené o výdaje do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference