Přenos daně ve stavebnictví

 

Aby se mohl uplatnit přenos daně, je nutno splnit následující podmínky:

  • stavební práce pro plátce DPH (jedná se o tuzemského pátce, t.j. české DIČ)
  • nemovitost je umístěna v tuzemsku
  • objekt musí být k ekonomické činnosti (výjimkou jsou sociální objekty)

 

Přenos daně osobě registrované v jiném členském státě

Do roku 2013 platilo, dle paragrafu § 94 odst. 16 zákona o DPH, že osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

Daný paragraf byl zrušen. Všechny odstavce paragrafu 94 byl přesunuty do § 6 (plátci a identifikovné osoby), ale bez tohoto odstavce.

V současné žádnou povinnost stát se plátcem při přijetí služby spadající pod režim přenesení daňové povinnosti, v zákoně nenalezneme. 

Z toho vyplývá, že při poskytnutí cizího DIČ, není možno fakturovat přenos daňové povinnosti, ale je nutno vystavit standardní fakturu včetně DPH.

 

Stav před rokem 2013

Do roku 20123 platilo, že pokud  je příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ustanovení § 94 odst. 16 zákona o DPH.

Dle paragrafu § 94 odst. 16 zákona o DPH platilo, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

 

 

Zákon o DPH

§ 92e
Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

(1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

(2) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference