Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření uživatele

 

Nového uživatele můžete vytvářet až v okamžiku, kdy jste vytvořili alespoň jednu skupinu uživatelů.

 

Vytvoření nového uživatele

Na formuláři Správa uživatelů a firem zobrazte kartu Uživatelé.

Nového uživatele vytvoříte stisknutím tlačítka Nový uživatel.

Zobrazí se formulář Nový uživatel.

 

Nyní máte dvě možnosti:

  • Vytvořit nového uživatele
  • Přidat existujícího uživatele do firmy

 

Vytvořit nového uživatele

Tento způsob použijte tehdy, pokud uživatel v databázi ještě neexistuje.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Jméno (např. Josef)
  • Příjmení  (např. Novák)
  • Skupina uživatelů (povinná hodnota)
  • Přihlašovací jméno (pod tímto názvem se uživatel bude do systému hlásit, doporučujeme formát Prijmeni.Jmeno - v našem příkladu novak.josef)
  • Heslo - pokud necháte heslo prázdné, uživatel si ho můře vytvořit při prvním přihlášení sám
  • Administrátor - pokud uživatel má být administrátor, zaškrtněte toto pole

Tlačítkem Vytvořit nového uživatele vytvoříte.

 

Přidat existujícího uživatele do firmy

V případě, že v rámci jedné databáze používáte více firem, je nutno vědět, že uživatel v celé databázi existuje pouze jedinkrát.

Pokud mu chcete umožnit přístup do dané firmy, uživatele znovu nevytváříte, ale pouze mu umožňujete přístup do dané firmy.

 

Na formuláři zobrazte kartu Přidat existujícího uživatele do firmy.

V poli Uživatel vyberte existujícího uživatele.

Zadejte skupinu uživatelů.

Stiskněte tlačítko Vytvořit.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference