Dovolená při mateřské dovolené

 

Mateřská dovolená se pro účely dovolené počítá jako odpracovaná doba.

 

Nárok na dovolenou

Aby ženě vznikl nárok na dovolenou, je třeba, aby splnila základní podmínku nároku na dovolenou, tedy aby v daném roce odpracovala u jednoho zaměstnavatele alespoň šedesát dní.

 

Pokud se má tedy miminko narodit 1. března, tuto základní podmínku žena splní (nezapomeňte, že mateřská dovolená se počítá do odpracované doby).

 

Délka dovolené

V případě, že zaměstnankyni vznikl nárok na dovolenou (odpracovala v kalendářním roce 60 dní) a tuto dovolenou vyčerpá před nástupm rodičovské, tak se tato dovolení nekrátí.

 

Podle § 223 zákoníku práce totiž není možné dovolenou vyčerpanou před nástupem rodičovské dovolené krátit z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené.

 

V případě, že zaměstnankyně dovolenou nevyčerpá, tak se nárok na dovolenou krátí.

 

Čerpání dovolené

Podle zákoníku práce termín čerpání řádné dovolené určuje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené ještě před nástupem na mateřskou.

 

Nicméně maminka, které má rodit 1. března, může na mateřskou nastoupit již 1. ledna, tedy osm týdnů před porodem. A v takovém případě si dovolenou prostě vybrat nestihne.

 

Podmínky čerpání dovolené určuje § 217 odst 4 a odst.5 zákoníku práce.

(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.

 

5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

 

Žádost o čerpání dovolené

Pokud zaměstnankyni přísluší dovolená (i z předchozího roku) při skončení mateřské dovolené a požádá zaměstnavatele o její čerpání, je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni vyhovět.

Čerpání této dovolené přitom nemá žádný vliv na poskytování rodičovského příspěvku.

Čerpání dovolené je defacto její proplacení.

 

Pokud zaměstnankyně nepožádá o čerpání dovolené, na niž má ještě nárok, po skončení mateřské dovolené, lze tuto dovolenou čerpat i po skončení rodičovské dovolené.

 

Žádost o proplacení dovolené

Zaměstnankyně nemůže žádat o proplacení dovolené. Tato možnost je pouze při skončení pracovního poměru.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference