Nákup zboží z EU neplátcem DPH

 

V případě, že kupující není plátce DPH, je důležitý obrat nákupu za poslední 2 roky.

 

Pokud během dvou kalendářních let nepřekročí nákup částku 326.000 Kč, tak se nic neděje.

V případě, že nákup uvedenou částku překročí, tak se kupující stává osobou identifikovanou k dani.

 

Osoba identifikovatelná k dani z nákupů z EU:

 • odvádí daň na základě podaného daňového přiznání k DPH
 • není právo na odpočet daně

 

Identifikovanou osobou se tak stane osoba povinná k dani (podnikatel), pokud pořídí zboží (nejedná se o nový dopravní prostředek a o zboží, které je předmětem spotřební daně) z jiného členského státu, jehož hodnota v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč.

 

Identifikovanou osobou se stane ode dne pořízení zboží, kterým se stanovený limit překročí.

Do tohoto limitu se zahrnuje pouze pořízení zboží, které je předmětem daně (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona o DPH).

Nezahrnuje se pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně a pořízení nových dopravních prostředků (na tyto se uvedený limit nevztahuje, platí povinnost registrovat se při jejich prvním pořízení).


Po překročení limitu je nutno do 15 dnů podat přihlášku k registraci ode dne, kdy byl uvedený limit překročen.

Přihláška se podává dle § 97 zákona o DPH jako identifikovaná osoba.

 

Pro tuzemská plnění kupující bude chovat stále jako neplátce (t.j. prodej bez DPH).

 

Příklad

Dovezli jsme, jako identifikovatelná osoba zboží v hodnotě 100.000,- Kč.

Chceme dosáhnout zisku ve výši 100.000,-

Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi identifikovatelnou osobou a plátcem DPH.

Z tabulky vyplývá, že pokud prodáváme fyzickým osobám, je lepší být osobou identifikovatelnou k dani než plátce DPH (prodejní cena může být nižší).

Transakce Osoba identifikovatelná k dani Plátce DPH
Faktura od dodavatele 100.000,- 100.000,-
Uskutečněná DPH z nákupu (odvod FÚ) 21.000,- 21.000,-
Nárok na odpočet z nákupu (snížení odvodu FÚ) 0,- 21.000,-
Náklady firmy 121.000,- 100.000,-
Prodej zboží (náklad + 100.000,- zisku) 221.000,- 200.000,-
Uskutečněná DPH z prodeje (odvod FÚ) 0,- 42.000,-
Prodejní cena pro zákazníka 221.000,- 242.000,-
Odvod FÚ (celkem) 21.000,- 42.000,-
Zisk firmy 100.000,- 100.000,-

 

Legislativa

 

Zákon o DPH, § 2a - Vynětí z předmětu daně

(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto zboží

a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo

b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím

 • 1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 • 2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
 • 3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud

a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326000 Kč a

b) pořízení zboží je uskutečněno

 • 1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
 • 2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
 • 3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
 • 4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo
 • 5. právnickou osobou nepovinnou k dani.

(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje hodnota pořízeného

 • a) nového dopravního prostředku,
 • b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
 • c) zboží uvedeného v odstavci 1.

(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference