Zaměstnanci a GDPR

 

Zaměstnavatel musí zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců tak, aby dostál povinnostem, které mu vyplývají ze zákonů České republiky.

 

Typy osobních údajů

Je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel má právo zpracovávat pouze ty osobní údaje, které ke zpracování mezd nebo jiných zákonných povinností, potřebuje.

 

Pokud tedy např. zaměstnanec uplatňuje slevy na děti, zaměstnavatel musí ze zákona evidovat rodné čísla dětí. V opačném případě k jejich evidenci zákonný důvod nemá.

Pokud zaměstnavatel objednává bezpečnostní obuv, má právo evidovat číslo bot zaměstnace atd...

 

Všechny tyto údaje musí uchovávat i po skončení pracovního poměru a to dle zákonných lhůt.

 

S osobními údaji uchazeče o zaměstnání může zaměstnavatel pracovat po dobu trvání výběrového řízení a v rozsahu, který bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy.

 

Souhlas zaměstnance

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů nutných pro splnění zákonných povinností zaměstnavatele, nelze uzavřít.

 

Souhlas musí být uzavřen svobodně, ale v tomto případě je zaměstnanec závislý na zaměstnavateli, jeho neudělení by vedlo k neuzavření pracovního poměru.

Každý souhlas musí mít také možnost odvolání, což v tomto případě není možné, zaměstnavatel tyto údaje potřebuje ze zákona.

 

Souhlas ale potřebujete v okamžiku, kdy osobní údaje zpracováváte nad rámec zákonných povinností.

Jedná se např. o zveřejnění fotografií na webových stránkách atd...

 

Externí účetní firma

V případě, že mzdy zpracovává externí účetní firma, je povinnost tuto informaci zaměstnanci sdělit.

Sdělení může být i ústní formou, nevyžaduje se podpis zaměstnance.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference