Nemoc


Nemocenská je dávka, která náleží tehdy, pokud zaměstnanci uchází výdělek, protože kvůli pracovní neschopnosti nemůže vykonávat výdělečnou činnost.

Pokud je tedy zaměstnanec na dovolené a dovolenou nepřeruší, náhrada za nemoc ani nemocenská mu nepřísluší.


V případě nemoci náleží zaměstnanci:

 • za první 3 pracovní dny nemoci zaměstnanci žádná náhrada nenáleží
 • po uplynutí 3 pracovních dnů až do 14. kalendářního dne náleží zaměstnanci nemoci náhrada za nemoc (platí zaměstnavatel)
 • od 15. kalendářního dne nemoci náleží zaměstnanci nemocenská (platí OSSZ)

 

Náhrada za nemoc

Právní úprava náhrady v nemoci je upravena v § 192 až 194 Zákoníku práce.

Náhradu za nemoc vyplácí zaměstnavatel od 4. dne nemoci až po 14. den nemoci.

 

Náhrada mzdy náleží za:

 • pracovní dny
 • za svátky které připadají na pracovní směnu zaměstnance.

 

Náhrada mzdy nebo platu přísluší na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské a musí být vyplacena v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto dokladů.

Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy nejpozději před výplatním termínem musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena.

 

Za které dny náleží náhrada za nemoc

Náhrada za nemoc přísluší zaměstnanci za dny které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí (§ 192 Zákoník práce).

 

Výpočet náhrady mzdy

Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný výdělek zaměstnance (PVZ) v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu.

 • Pro vlastní výpočet se používá redukovaný (upravený) PVZ.
 • Výsledná náhrada mzdy následně činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

 

Výpočet redukovaného PVZ

Redukční hranice

Rok 1. redukční hranice 2. redukční hranice 3. redukční hranice

2014

151,38 227,15 454,13

2013

151,03 226,63 453,08

 

Výpočet redukovaného průměrného výdělku:

 • z částky do 1.redukční hranice se započítává z 90 %
 • z částky od 1.redukční hranice do 2.redukční hranice se započítává 60 %
 • z částky od 2.redukční hranice do 3.redukční hranice z započítává 30 %
 • z částky nad 3.redukční hranici se započítává 0%

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference