Kulturní, sportovní a vzdělávací akce

 

Do kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí patří zejména

 • konference
 • veletrhy
 • výstavy
 • semináře
 • školení
 • sportovní zápasy

 

Při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí rozlišujeme 2 typy poskytovaných služeb:

 • Služba spočívající v oprávnění ke vstupu (vstupné)
 • Ostatní služby související (náklady akce)

 

Vstupné

Jedná se o veškeré služby, které jsou hrazeny částkou vstupného nebo účastnického poplatku na akci, a to včetně vstupného formou předplatné vstupenky nebo permanentky.

 • vstupenka
 • registrace
 • účastnický poplatek
 • používání šaten
 • používání hygienických zařízení.

 

Prodej vstupenek osobě povinné k dani (podnikatel)

Služba spočívající v oprávnění ke vstupu - místo plnění je v zemi kde se akce koná (dle §10b, písmeno a) zákona o DPH)

 

Prodej vstupenek osobě nepovinné k dani (soukromá osoba)

Služba spočívající v oprávnění ke vstupu - místo plnění je v zemi kde se akce koná (dle §10b, písmeno a) zákona o DPH)

 

Náklady akce

Jedná se o veškeré náklady vystavovatele nebo pořadatele dané akce.

 • Pronájem stánku
 • Výroba a montáž stánku
 • Propagace a marketing
 • Pronájem místností

 

Přefakturace nákladů osobě povinné k dani (podnikatel)

Ostatní služby související s konáním akce - místo plnění je v zemi příjemce služby (odběratele) (dle § 9 zákona o DPH)

 

Přefakturace nákladů osobě nepovinné k dani (soukromá osoba)

Ostatní služby související s konáním akce - místo plnění je v zemi kde se akce koná (dle §10b, písmeno b) zákona o DPH)

 

Příklad:

Pořádáme v ČR veletrh. Budeme fakturovat náklady na pořádání daného veletrhu (ostatní služby související)

 

Příjemce služby Místo plnění Souhrnné hlášení
Plátce ČR ČR Ne
Plátce Polsko Polsko Ano
Plátce Turecko (mimo EU) Turecko (třetí země) Ne
Soukromá osoba (jakýkoliv stát) ČR Ne

 

Pokud je příjemce služby osobou povinnou k dani, vzniká jí povinnost registrace podle předpisů platných v příslušném členském státě.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference