Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Metodika skladu zboží

 

Pro lepší pochopení uvádíme konkrétní případ.

Obchodujeme se hračkami.

Na začátku roku máme na skaldě 5 ks ve skladové ceně 10,- Kč za kus.

V průběhu roku jsme koupili 5 ks za 11,- Kč za kus.

 

Použité účty

Pro daný příklad používáme následující účty:

 • 132.01 - Sklad zboží
 • 132.09 - Oceňovací odchylka
 • 131.01 - Pořízení zásob
 • 321.01 - Závazky vůči dodavatelům

 

Nákup zásob

Jakmile obdržíme na sklad zboží, musíme udělat ve skladu příjemku.

Pro pochopení účtování zásob je nutné si uvědomit, že se na skladech účtuje vždy ve skladových cenách.

V našem případě sice máme fakturu od dodavatele na 12 Kč za kus, ale příjemka bude ve skladových cenách, t.j. výši 10 Kč za kus.

Nákup zboží se účtuje na skladový účet 132.01 proto účtu 131 - Pořízení zásob.

Neúčtuje se tedy proti účtu 321 - závazky vůči dodavatelům.

 

Text množství jednotka jedn.cena částka účet strana
1. Příjemka na sklad (ve skladové ceně) 5 ks 10 50 132.01 MD
1. Příjemka na sklad 5 ks 10 50 131

D

 

Účtování přijaté faktury

Jakmile obdržíme fakturu na nakoupené zboží, danou fakturu zaúčtujeme na účet 131 - pořízení zásob proti účtu 321 - Závazky vůči dodavatelům.

Protože v ruce držíme fakturu od dodavatele, tak účtujeme v nákupních cenách, t.j. 11,- Kč za kus.

 

Text množství jednotka jedn.cena částka účet strana
2. Faktura od dodavatele 5 ks 11 55 131 MD
2. Faktura od dodavatele 5 ks 11 55 321 D

 

Zde můžeme vidět, že na účtu 131 - Pořízení zásob vznikl rozdíl.

Tento rozdíl je dán rozdílem mezi skladovou cenou a cenou nákupní.

V naše případě činí rozdíl 5,- Kč

 • při příjmu jsme na stranu D zaúčtovali 5 ks * 10,- Kč = 50,- Kč
 • při zpracování faktury jsme na stranu MD zaúčtovali 5 ks * 11,- Kč = 55,- Kč

 

Uzavření příjmu zásob

Uzavření příjmu zásob systém Delfy dělá automaticky při přeceňování skladu.

Podstatou tohoto kroku je převést zůstatky účtu 131 - Pořízení zásob na účet 132.09 - Oceňovací rozdíly.

 

Text množství jednotka jedn.cena částka účet strana
3. Uzavření pořízení zásob - - - 5 131 D
3. Uzavření pořízení zásob - - - 5 132.09 MD

 

Přecenění skladu

Přecenění skladu systém Delfy dělá automaticky.

Přecenění skladu se skládá ze dvou kroků:

 1. Spočítání nové skladové ceny
 2. Vlastní přecenění skladu - t.j. upravit účetnictví tak, aby platila rovnice: hodnota skladu = počet ks * skladová cena.

 

1. Výpočet skladové ceny

systém Delfy používá průměrnou pořizovací cenu. Nyní ji spočítáme

 • Na skladě bylo 5 ks za 10,- Kč
 • Koupili jsme 5 ks za 11,- Kč
 • Průměrná cena: (5ks*10Kč + 5ks*11Kč) / (5ks + 5ks) = 105/10 = 10,50 Kč,-

 

2. Přecenění skladu:

V účetnictví máme hodnotu skladu:

 • Počáteční zůstatek (5ks * 10) = 50
 • Nákup (5ks * 10) = 50
 • Hodnota v účetnictví účtu 132.01 činí 100 Kč

 

Hodnota skladu by měla být:

 • Na skladě máme 10 ks
 • Nová průměrná cena je 10,50
 • Hodnota skladu má být (10 ks * 10,50) = 105 Kč

 

Oceňovací rozdíly:

 • Hodnota skladu v účetnictví: 100,-Kč
 • Hodnota skladu dle nového přecenění: 105,- Kč
 • Oceńovací rozdíl: 5,- Kč.

 

Zaúčtujeme oceňovací rozdíly:

Text množství jednotka jedn.cena částka účet strana
4. Přecenění skladu - - - 5 132.09 D
4. Přecenění skladu - - - 5 132.01 MD

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference