Zmařená investice

 

Zmařená investice je investice kdy nedojde k jejímu vlastnímu dokončení.

 

V okamžiku rozhodnutí společnosti o tom, že investice nebude dokončena, je nutno danou investici odepsat do nákladů.

 

Náklady vynaložené na pořízení nedokončené investice, nejsou vyloučeny z daňově uznatelných nákladů (nejsou taxativně uvedeny v § 25 zákona o daních z příjmů).

 

Náklady by měly být považovány za daňově uznatelné, pokud poplatník prokáže, že dokončení této investice by bylo ekonomicky neefektivní.

 

 

Nárok na odpočet DPH

Při zmařené investici se uplatněné DPH nemusí vracet.

Nedokončený majetek není vymezen jako majetek pro účely úpravy odpočtu daně dle § 78 zákona o DPH, který  řeší změnu způsobu použití majetku.

 

Účtování

Zmařenou investici účtujeme do nákladů na účet 548 - Ostatní provozní náklady

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference