Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení knihy pro zakázky

 

Každý obchodní případ musí být zařazen do knihy zakázek. Je to obdoba např. vydané faktury která také musí patřit do učité knihy vydaných faktur.

 

Výhodou knih zakázek je to že na knize lze nadefinovat implicitní (přednastavené) hodnoty, které již při vytváření nové zakázky nemusíte vyplňovat.

 

Nejdříve je nutno zjistit kolik typů zakázek máte a v čem se jednotlivé typ liší.

 

Lišit se mohou např.

  • Zdanitelné plnění (prodej v tuzemsku, prodej do EU..)
  • Měna zakázky
  • Vlastnosti zakázky
  • Průběh zakázky

 

Pro každý nahodilý typ zakázky není nutno vytvářet vlastní knihu zakázek.

Vlastní knihu má smysl vytvořit v okamžiku kdy se určitý typ zakázek opakuje.

 

Vytvoření knihy

Novou knihu zakázek vytvoříte v menu Nastavení - Knihy.

 

Stiskem tlačítka Nový, se zobrazí formulář kde do typu knihy vyberte volbu Zakázka.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference