Hlavní a vedlejší plnění

 

Základ daně zahrnuje i vedlejší výdaje, jako je doprava a balné (viz  § 36 odst. 3 písm. c) a § 36 odst. 4).

 

(3) Základ daně také zahrnuje

  • a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,
  • b) dotace k ceně,
  • c) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,
  • d) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,
  • e) při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.


(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

 

Souborné plnění

Co je hlavní a vedlejší plnění najdeme např. v pokynu GFŘ č.j. 22526/13/7001-21000-011695 ze dne 14.5.2013.

O souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním.

 

Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek.

 

Z pohledu aplikace DPH je třeba uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního.

 

Podle SDEU se o jediné plnění jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění či úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.

 

Reklamní potisk na čokoládě

 

Firma vyrábí a dodává malé čokoládky. Zákazník si objedná potisk čokolády dle vlastního grafického návrhu. Jedná se o jedno plnění?

 

Potisk nemůže být vedlejším plněním.
Nesplňuje definici: "Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek".
 
Pro zákazníka potisk určitě představuje účel a cíl (v tom okamžiku ale nemůže být vedlejším plněním).
 
Určitě se dá tvrdit, že čokoláda s vlastním potiskem má pro zákazníka jiný účel a cíl než čokoláda s libovolným potiskem.
Dá se to i obrátit, vlastní potisk na čokoládě má pro zákazníka jiný účel a cíl než vlastní potisk např. na tužce.
 
Z tohoto pohledu se tedy jedná o dvě hlavní plnění.
 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference