Převod investičního majetku

 

Převod investičního majetku na provozovnu v cizím státě.

Pro pobočku se jedná vpodstatě o stejnou operaci, jako kdyby daný majetek koupila od cizího subjektu v cizím státě EU.

S jedinou vyjímkou, že daný majetek neplatí, nevzniká tedy žádný závazek.

Provozovna tedy bude majetek standardně odepisovat dle zákonů dané země.

 

Daňový doklad

Jeden subjekt nemůže "nakupovat" majetek sám sobě. Nelze tedy vystavit standardní fakturu.

Daňový dokladem bude tedy interní doklad o vyřazení majetku.

Ze strany matky se jedná o dodání zboží do EU, ze strany provozovny o pořízení zboží z EU.

Daňový doklad tedy musí obsahovat stejné údaje, které jsou na fakturách při těchto operacích.

 

Hodnota majetku

Díky tomu, že dochází k pohybu majetku pouze uvnitř firmy, tak cena majetku bude ve výši zůstatkové ceny.

Cenu nelze snížit ani zvýšit.

 

Účtování

Nejedná se o prodej, ale pohyb uvnitř firmy.

Pokud bychom účtovali pževod mezi provozovnami v ČR, u majetku změníme pouze provozovnu.

Ale protože se jedná o provozovnu, musíme účtovat na účet 395 - Vnitřní zúčtování

Provozovna bude majetek odepisovat sama (dle předpisů v daném státě).

Pro snažší zúčtování s provozovnou zavedeme účet 395.SK-541

  • SK je zkratka státu, kde je umístěna provozovna.
  • Účet 541 - Zůstatková cena prodaného majetku

 

Vyřazení majetku u matky

Pořizovací cena majetku činí 300.000,- Kč

Zůstatková cena činí 10.000,-. Kč.

Text Částka Účet Strana Měna
Převod majetku na Slovensko  - pořizovací cena 300.000 022 D
Převod majetku na Slovensko - pořizovací cena 300.000 082 MD
Převod majetku na Slovensko - zůstatková cena 100.000 082 D
Převod majetku na Slovensko - zůstatková cena 100.000 395.SK-541 MD

 

 

Provozovna zaúčtuje následovně:

Text Částka Účet Strana Měna
Příjem majetku z ČR 100.000 022.SK MD EUR
Příjem majetku z ČR 100.000 395.SK-541 D EUR

 

Měsíční konsolidace u matky:

Jakmile provozovna pošle měsíční obraty, tak se nám účet 395.SK-139 vynuluje.

Tím pádem máme jistotu, že převod byl správně zaúčtován.

Středisko Text Částka Účet Strana Měna
SK Obrat za 2022/01 100.000 022.SK MD EUR
SK Obrat za 2022/01 100.000 395.SK-541 D EUR

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference