Vyúčtování zálohy při změně sazby DPH

 

Tato kapitola řeší problematiku, kdy např. v prosinci dostaneme zálohu, kterou zdaníme sazbou 15%.

V lednu se změní sazba na 12%.

Jaké sazby máme při fakturaci v lednu použít?

Problematiku řeší zákon o DPH § 37a.

 

Zákon řeší tuto situaci jednoznačně.

Použití sazby se řídí dle toho, zda základ daně je kladný nebo záporný.

 

Základ daně se spočítá na faktuře jako rozdíl mezi částkou bez DPH za služby nebo zboží a částkou vyúčtované přijaté zálohy.

 

Je-li základ daně kladný, uplatní se sazba DPH dle data zdanitelného plnění. Na použitou sazbu při zdanění zálohy se nepřihlíží.

Je li základ daně záporný, pro vyúčtování zálohy se použije sazba, která byla použita při zdanění zálohy.

 

Finanční správa k dané problematice vydala pokyn:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/INFORMACE-GFR_k_par37a_ZDPH-zaklad_dane_pri_zmene_sazeb.pdf

Pokyn najdete zde.

 

Příklady

Pro lepší pochopení uvádíme příklady.

 

Přijatá záloha

V prosinci jsme obdrželi zálohu ve výši 11.500,- Kč

Vystavili jsme doklad o přijaté platbě, kde jsme danou zálohu zdanili sazbou 15%, k vyúčtování tedy zůstal základ daně ve výši 10.000,-.

Doklad o přijaté platbě:

Text Sazba DPH Částka Účet Strana
Základ daně z přijaté platby 15 10.000 324 D
Výše DPH - 1.500 343 D
Celková výše přijaté platby - 11.500 324 MD

 

Kladný základ daně

Základ daně je kladný (nula), takže se uplatní sazba daně dle data zdanitelného plnění (t.j. při dodání zboží nebo služeb):

Text Sazba DPH Částka Účet Strana
Prodej služeb za měsíc leden 12 10.000 602 D
Vyúčtování zálohy 12 -10.000 324 D
K úhradě - 0 311 MD

 

Základ daně je kladný (90.000,-), takže se uplatní sazba daně dle data zdanitelného plnění (t.j. při dodání zboží nebo služeb):

Text Sazba DPH Částka Účet Strana
Prodej služeb za měsíc leden 12 100.000 602 D
Vyúčtování zálohy 12 -10.000 324 D
DPH se sazbou 12% (90.000 * 0,12 = 10.800) - 10.800 343 D
K úhradě - 100.800 311 MD

 

Záporný základ daně

Základ daně je záporný (-2.000,-), takže se uplatní sazba daně použitá při zdanění úplaty (z dokladu o přijaté platbě):

Text Sazba DPH Částka Účet Strana
Prodej služeb za měsíc leden 12 8.000 602 D
Vyúčtování zálohy 15 -10.000 324 D
DPH se sazbou 12% (8.000 * 0,12 = 960) - 960 343 D
DPH se zasbou 15% (10.000 * 0,15 = 1.500) - -1.500 343 D
K úhradě - dobropis - -2.540 311 MD

 

Zákon o DPH

 

§ 37a - Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění


(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.


(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1

  • a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.


(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1; obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy pro přepočet cizí měny na českou měnu.
 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference