Postih za nezveřejnění listin

 

Pokuta z hledika zákona o účetnictví

Za nesplnění této povinnosti může být v souladu se zákonem o účetnictví, §37, vyměřena pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.


Pokuta z hlediska obchodního zákoníku

Zasílání účetních závěrek sleduje, vyzývá k doplnění a ukládá sankce vyšší soudní úředník obchodního rejstříku.

Při nezaložení účetní závěrky do sbírky listin vyzve podnikatele k jejímu předložení. Není-li účetní závěrka předložena rejstříkovému soudu k této prvé výzvě, vyzve soud podnikatele k předložení účetní závěrky podruhé.


V případě, že podnikatel nepředloží soudu účetní závěrku ani po této druhé výzvě, může soud postupovat dle ustanovení § 200de a § 53 občanského soudního řádu a uložit pořádkovou pokutu do výše 20 000,‑ Kč, a to i opakovaně.


Postih z hlediska trestního zákoníku

Nesplnění povinnosti zveřejnit listiny ve sbírce listin podle Trestního zákoníku (TZ)


TZ definuje nedodržení povinnosti uložit listinu do sbírky listin jako naplnění skutkové podstaty trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ustanovení § 254 TZ. Za tento trestný čin může být uložen pachateli trest odnětí svobody na až na dva roky nebo zákaz činnosti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem pak bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným trestným činem na cizím majetku značnou škodu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference