Import účetnictví organizační složky

 

Doporučený postup pro import účetnictví organizační složky v Delfách.

Máme českou firmu např. Adam (zřizovatel), která má organizační složku na Slovensku.

Založíme střediko, např.

Založíme osobu, např. Adam - Slovensko

 

Od organizačaní složky dostaneme zůstatky účetnictví.

Vytvoříme interní doklad.

Na dokladu vyplníme středisko Slovensko organizační složka

Díky tomu, že všechny náklady a výnosy zaúčtujeme na toto středisko, tak jsme schopni tyto náklady a výnosy vyloučit ke zdanění na daňovém přiznání.

 

Převodový můstek

V účetní směrnici vytvoříme kapitolu Převodový můstek.

Zde vytvoříme metodiku na jaké účty zřizovatele účtujeme zůstatky účtů organizační složky (jenom ty, které se liší).

Např.:

Účet 784 organizační složky účtujeme na účet 311.

Účet 884 organizační složky účtujeme na účet 321.

 

Pohledávky a závazky

Účtujeme na standardní účty zřizovatele.

Vyvtoříme vždy jedno saldo pro účet organizační složky.

Na dané saldo budem účtovat i veškeré změny v dalších obdobích.

Osoba:  Adam - Slovensko

Variablní symbol: Účet organizační složky (např. 311.02)

 

Příklad:

Účet organizační složky Zaúčtujeme na účet zřizovatele Osoba Variabilní Symbol
311001 311.01 Adam - Slovensko 311001
311002 311.01 Adam - Slovensko 311002

 

Banka a pokladna

Pro banky a pokladny vytvoříme u zřizovatele nové účty.

Např.

221.01SK - Slovenská banka

221.02SK - Bankové účty Tatra banka a.s.

 

Investiční majetek

Pro investiční majetek musíme vytvořit inventární karty.

Na kartě vyplňte:

Metoda odpisů: Neodepisovat

Středisko: Slovensko organizační složka.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference