Nastavení Delf pro recyklační poplatky

 

Pro správnou funkčnost je nutno provést následující kroky:

 • Vytvořit číselník
 • Zadat recyklační poplatek na předpisy
 • Vytvořit jednotky
 • Vytvořit předpis pro účtování recyklačního poplatku
 • Nastavit knihu vydaných faktur

 

Vytvoření číselníku

Jednotlivé recyklační poplatky se nastavují v číselníku.

Zvolte menu Nastavení, příkaz Obchodní případy.

Zde, na kartě Skupiny, stiskněte tlačítko Číselníky.

Zobrazí se formulář Číselník předpisů, kde na kartě Recyklační poplatky můžete vytvořit poplatky které používáte.

 

Každý poplatek má následující pole:

 • Název - zde zadejte název poplatku pro vlastní orientaci (název se na dokladech netiskne)
 • Částka  - jedná se o částku za jednotku
 • Za jednotku - zde vyberte, zda se poplatek počítá z kg nebo za kusy.

Některé poplatky se počítají jinak pro firmy a jinak pro soukromé osoby.

Delfy poznají, že se jedná o soukromou osobu na dokladu tak, že daná osoba nemá zadané IČO.

Pro soukromé osoby jsou v záznamu pole:

 • Částka (soukromá osoba)
 • Za jednotku (soukromá osoba)

V případě, že fakturujete i soukromým osobám a používáte pro ně stejné poplatky, vyplňte pole pro soukromé osoby stejně jako pro firmy.

 

Vytvoření jednotek

Poplatky se počítají buď za kus nebo za kg.

Delfy si dle zadaného výpočtu na doklad jednotku dotáhnou automaticky.

Správnou jednotku hledají dle názvu.

Proto zkontrolujte, zda máte vytvořeny následující jednotky (s přesným názvem):

 • ks
 • kg

 

Zadání poplatků na obchodní předpisy

Na každém obchodním předpise je na kartě Nastavení pole Recyklační poplatek.

Zde vyberte správný poplatek z číselníku.

 

Skupina předpisů

Recyklační poplatek je také možno zadat přímo na příslušnou skupinu předpisů.

Tlačítkem "Aktualizovat recyklační poplatky" se zadaný poplatek doplní na všechny předpisy v dané skupině hromadně.

Pokud na skupině recyklační poplatek smažete, tak se tlačítkem Aktualizovat, poplatky na všech předpisech v dané skupině hromadně smažou.

 

Předpis pro účtování recyklačního poplatku

Pro účtování recyklačního poplatku vytvořte příslušný účetní předpis.

Poplatky se při prodeji účtují na účet 602 - Služby.

Poplatek je totiž defacto službou za pozdější likvidaci příslušného zboží.

Pro lepší přehlednost doporučujeme vytvořit zvláštní analytiku.

Příklad předpisu:

 • Kód: rp
 • Název: Recyklační poplatek
 • Účet: 602.09 - Recyklační poplatky
 • Strana: D
 • Pohyb: Obyčejný
 • Jednotka: jednotku neuvádějte, delfy si ji doplní automaticky

 

Nastavení knihy

V knize, kde chcete účtovat recyklační poplatky, nastavte vytvořený účetní předpis.

Daný předpis vyberte v poli Recyklační poplatek.

Pokud je na knize daný poplatek, zadán, tak se budou vytvářet automaticky.

V případě, že  na knize zadán není, tak se poplatky vytvářet nebudou.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference