Registrace bankovních účtů

 

Všichni plátci DPH mají povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro svou ekonomickou činnost.

Bankovní účty, které používá k přijímání úhrad za jím uskutečněná zdanitelná plnění je nutno označit ke zveřejnění.

Ostatní bankovní účty musí sice také oznámit, ale nemusí je označit ke zveřejnění (např. termínové vklady...).

 

V případě zahraničních účtů potřebujem smlouvu s daným bankovním domem.

 

Vytvoření žádosti v TaxEditu

Žádost vytvoříme v TaxEditu.

Postavíme se na poplatníka, dáme Nový dokument.

Na kartě Přihlášky a registrace vybereme formulář Oznámení o změně registračních údajů.

 

Nový účet v cizí měně

Pokud přidáváte účet v cizí měně, běžte do položky 12 - Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb.

Vyplňte následující pole:

 • b) nový/další - zaškrtněte
 • IBAN - vyplňte IBAN účtu
 • typ ID banky: BIC  (TaxEdit doplní dle výběru, jinak najdete na internetu)
 • ID banky: vyplňte dle své banky (TaxEdit doplní dle výběru, jinak najdete na internetu)
 • Měna, ve které je účet veden: např. EUR...
 • Vlastníkem účtu je daňový subjekt? Ano
 • Název účtu: zde napište číslo účtu ve standardním formátu
 • Název banky: najdete na internetu
 • Ulice banky: najdete na internetu
 • město banky: najdete na internetu
 • PSČ: najdete na internetu
 • Stát: najdete na internetu
 • používán pro ekonomickou činnost: ANO
 • určen ke zveřejnění (pouze pro účely DPH): ANO (v případě, že na tento účet budete přijímat platby za uskutečněná zdanitelná plnění)

 

Odeslání

Formulář odešleme pomocí XML souboru

 

Zákon o DPH 

 

§ 96 - Povinný registrační údaj

(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 98 - Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to

 • a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,
 • b) obchodní firmu nebo jméno a dodatek ke jménu,
 • c) sídlo plátce nebo identifikované osoby,
 • d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno a
 • e) skutečnost, že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference