Zařazení majetku ze skladu

 

Pokud chceme začít používat majetek, který evidujeme na skladě zboží, musíme daný majetek nejdříve zařadit mezi investiční majetek.

 

Sklady způsobem A

Výdejka

Nejdříve musíme udělat výdejku z daného skladu. Danou výdejku uděláme v příslušné knize skladu.

 

Na skladech se účtuje ve skladových cenách. Hodnota investičního majetku tedy bude ve výši skladové ceny. Nelze se dívat na cenu pořizovací.

 

Výdejku zaúčtujeme na účet 042.01, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je saldokontní.

 

Zařazení majetku

Další zařazení majetku je již standardní. Majetek zařadíme pomocí interního dokladu.

 

Účetní řádky interního dokladu:

Předpis Text Kód DPH Částka Účet Strana Pohyb Poznámka

Zařazení majetku

50.000 042.01
D Obyčejný -

Počítač Apple 888

50.000

022.01

MD Systémový -

 

Sklady způsobem B

Pokud vedeme sklady způsobem B (neúčtujeme o skladech), hodnota majetku  bude také skladová cena. Skladovou cenu zjistíme z inventury ke konci předcházejícího účetního období.

 

Zařazení majetku zaúčtujeme interním dokladem.

 

Pro lepší názornost uvádíme příklad:

Jsme obchodní firma kerá prodává počítače. Počítače máme na skladě zboží.

Rozhodli jsme se, že jeden počítač Apple 888 budeme používat pro naše potřeby. Ocenění dané položky v inventuře předcházejícího roku je 50.000,- Kč.

 

Účetní řádky interního dokladu:

Předpis Text Kód DPH Částka Účet Strana Pohyb Poznámka

Zařazení majetku

-50.000 504.01
MD Obyčejný -

Počítač Apple 888

50.000

022.01

MD Systémový -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference