Zákonné pokuty

 

Zákonné pokuty a penále jsou pokuty které vyplývají ze zákona, nebyly tedy domluveny mezi partnery.

Jedná se především o pokuty vůči státu vyměřené následujícími organizacemi.

  • Finanční úřad
  • Zdravotní pojišťovny
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Úřad práce
  • Oblastní inspektorát práce
  • SUKL
  • Státní zamědělská a potravinářská inspekce
  • ....

 

Zákonné pokuty jsou vždy nedaňové.

Zákonné pokuty a penále se účtují na nedaňový účet 545.N

Zvýšení základu daně se provede na řádku č. 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 

Pokud jsou vyčísleny na pokutě i náklady řízení, účtujeme stejně jako danou pokutu. Účtujeme na 2 řádcích (pokuta + náklady).


Penále účtujeme v knize faktur přijatých.

Výkaz nedoplatků je účetním dokladem, který založíme mezi přijaté faktury.


Zásady pro účtování penále

 

Účet pro závazek

Jako závazkový účet se vezme účet na kterém se účtují běžné závazky vůči dané státní organizaci.
To znamená že například závazek penále z DPH budeme účtovat na účet 343.

 

Osoba:

Státní organizace


Dodatek:

Protože variabilní symbol pro platbu je vůči dané organizaci stále stejný, do dodatku doporučujeme napsat období za které je penále vyměřeno. Formát datumu je včetně nul.
Příklad: penále za 1.1.2004 až 31.3.2004 bude ve formátu: 01.01.2004-31.03.2004

 

Saldokontní případ

Všechny saldokontní případy účtující penále doporučujeme pro snažší hledání zatřídit jako penále. Na saldokontním případu do pole třídění vyberte "penále".

Splatnost závazku: pokud není uvedena splatnost, uvedeme datum vystavení dokladu účtující penále.

Pokud máme penále i úroky za stejné období, přiřadíme salda k sobě.


Na každém účetním řádku musí být uvedeno za co je dané penále a za jaké období.


Příklad:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Penále za soc.zabezpečení za 01.01.2004-31.03.2004 3.650 545.N MD
Penále za soc.zabezpečení za 01.01.2004-31.03.2004 3.650 336.01 D

 

Penále na sociální zabezpečení

Penále na sociální zabezpečení účtujeme výhradně na základě Výkazu nedoplatků.

Jako variabilní symbol použijeme variabilní symbol z výkazu nedoplatků (je uveden pod tabulkou výkazu nedoplatů).

POZOR - penále je na 3.řádku, nemůžeme zaúčtovat jako penále celkový dluh na výkaze.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference