Faktura při nákupu zboží z třetích zemí

 

Faktura od dodavatele na nákup zboží z dovozu se účtuje standardním způsobem jako nákup zboží v tuzemsku.

 

Způsob účtování je závislý na tom zda účtujete sklady zůsobem A nebo B.

Způsob evidence faktury zaleží také na tom, zda v systému Delfy máte pro daný nákup vytvořenou objednávku nebo nikoliv.

 

DPH

Faktura se účtuje bez DPH.

DPH se vyčíslí až v okamžiku proclení zboží na základě dokladu JSD (Jednotný správní doklad).

 

Účtování

Pro lepší představu si uvedeme příklad:

Od firmy Hornix China jsme dovezli zboží v hodnotě 453,- USD.

 

Ve fakturách zaúčtujeme fakturu o nákupu zboží.

Z této faktury se žádné DPH neplatí.

  • Osoba: Hornix China
  • Variabilní symbol: opíšeme z faktury
  • Datum zdanitelného plnění: -
Předpis Text DPH Částka Měna Účet Strana
nz Nákup zboží - 453 USD 504 (131) MD
  Závazek - 453 USD 321 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference